Geschiedenis

Geschiedenis van de Vriendenkring-Gebrook.

De geestelijke vader van de Vriendenkring-Gebrook is Dhr. Miel Jongen. Er ontstond op initiatief van Miel Jongen, een echte fan van voetbalclub EHC, een steungroep. EHC is een club ontstaan uit de fusie van de clubs Emma en SV Hoensbroek in 1964. Deze steungroep  moest EHC uit de problemen helpen. Op voetbalgebied ging het slecht met EHC rond 1971 en was er sprake van degradatie van de 1e naar de 3e klasse.

Leden van het eerst uur waren Miel Jongen, Zef Mengelers, Zef Orbons, Bernard Nederstigt, Andre de Jong en Karel Offermans. Het eerste gesprek vond plaats in café Miel Jongen aan de Nieuwstraat te Hoensbroek.

In die periode bestond het bestuur van de Vriendenkring uit Zef Mengelers als voorzitter, Karel Offermans als penningmeester en Sjors Scholl als secretaris. Miel Jongen, de kartrekker en oprichter van de Vriendenkring,  ambieerde geen functie binnen het bestuur om belangenverstrengeling met zijn café te voorkomen.

Deze groep startte met een loterij waarvoor Sjors Scholl als prijs een  wasmachine beschikbaar stelde en door een andere gulle gever werd een levend varken geschonken. Met de vrachtauto van Zef Mengelers trokken de leden van de De Vriendenkring en de spelers van EHC op enkele zaterdagen de deuren langs om loten te verkopen. De trekking vond plaats in het clublokaal van EHC  café Schiffelers aan de markt in Hoensbroek. Het startkapitaal van 2800 gulden was een feit.

In overleg met de toenmalige trainer Gerrit Otten werd besloten een deel van het geld te besteden aan nieuwe trainingspakken alsmede een storting in het jeugdfonds van de club. EHC begon aan een nieuwe start met een nieuwe outfit en geld in de clubkas. Geld dat werd gebruikt om spelers van buiten de club aan te trekken. De Vriendenkring had in die jaren (1972 tot 1976) een andere doelstelling dan op dit moment. Belangrijkste doelstelling was toen de ondersteuning van voetbalclub EHC. Uiteindelijk heeft EHC zich omhoog gewerkt van de 3e klasse naar de hoofdklasse en werd 4 jaar achter elkaar kampioen. Het oprichten van de steungroep had dus resultaat gehad. In 1972 werd de naam van de steungroep veranderd in De Vriendenkring Hoensbroek.

Wanneer nu de omschakeling naar de huidige activiteiten (het ondersteunen van de carnavalsviering in Hoensbroek)  is ontstaan is niet helemaal duidelijk. Toch schijnt het zo te zijn dat al in 1971 een afvaardiging van de steungroep de huisversiering heeft gedaan bij de toenmalige Prins Sjaak (Nederstigt). Dat zou de eerste huisversiering zijn geweest. Volgens Miel Jongen heeft men de Vriendenkring in 1975/76 gevraagd om mee te helpen bij de skelterraces in Hoensbroek. Er werden posten bemand bij o.a. de entree van de skelterraces. In 1976 trokken de handboogclub en schietclub Mariarade zich terug als begeleiders van de Hoensbroekse carnavalsoptocht en werd de Vriendenkring door Piet Mertens, de toenmalige voorzitter van het optochtcomité,  gevraagd de optocht te begeleiden.

In 1977 trekt Miel Jongen zich terug uit de Vriendenkring en steunt de Vriendenkring tot op heden nog steeds diverse activiteiten van het CCH. Buiten het begeleiden van de optocht is deze groep ook van groot belang bij de bouw van de prinsenwagens en het koerennen op de donderdag voor de start van de carnavalsweek. Sinds een aantal jaren is de Vriendenkring ook mede verantwoordelijk voor de opbouw en afbouw van de processie voorafgaande aan de kermis in Hoensbroek. Dit doen ze in samenwerking met het processiecomité.

Bovendien organiseert men ook eigen activiteiten zoals wandeltochten en gezellige avonden.

.